Монголын Геологи Хайгуул 2017 - чуулга уулзалт үзэсгэлэн

Монголын Геологи Хайгуул 2017 - чуулга уулзалт үзэсгэлэнд тус хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид оролцож байна.

Дэлгэрэнгүй

Эртний сээр нуруутны палеонтологийн судалгаа

Монгол орноос олддог эртний сээр нуруутан амьтдын үлдвэрүүд мезозойн хурдсаас ихээрээ олддог билээ.

Дэлгэрэнгүй

Үлэг гүрвэлийн судалгаа эдийн түвшинд

Эрт цагт амьдарч байсан энэхүү нууцлаг амьтдын амьдралын түүх, өсөлтийн горим, үржил зэргийг судлахын тулд тэдгээрийн ясыг микро түвшинд судлах шаардлага гарч ирж байгаа билээ. Энэ оноос эхлэн манай хүрээлэн Монгол орноос олддог үлэг гүрвэлүүдийн ясны судалгааг микро түвшинд судлаж эхлэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Судалгааны салбарууд

Палеонтологи, геологийн хүрээлэн нь нийт палеонтологийн 3, геологийн 2 салбар, 1 музейтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Нэмэгтийн хөндий

Олон улсад гайхагддаг, дээд Цэрдийн үеийн үлэг гүрвэлийн олдворт газар болох "Нэмэгт"-ийн хөндийг
анх "Монголын Палеонтологийн Экспедиц" нээн илрүүлснээс хойш даруй 70 жилийн нүүрийг үзжээ.

Экспедицийн түүхээс

1940 онд БНМАУ-ын Шинжлэх Ухааны Зөвлөлөөс ЗСБНХУ-ын Палеонтологийн хүрээлэнд Монгол улсад палеонтологийн экспедиц зохион байгуулах хүсэлт гаргажээ. Ю.А.Орлов удирдагчаар, И.А.Ефремов ахлагчаар тус тус томилогдон ажиллахаар болсон боловч дэлхийн 2-р дайнтай холбоотойгоор тус экспедиц нь хойшлогджээ. 1946 онд экспедиц гаргах хүсэлт нь Москвад дахин хэлэлцэгдэж, батлагдсанаар "Монголын Палеонтологийн Экспедиц"-ийн үйл ажиллагаа эхлэв.

Энэхүү экспедицийн үр дүнд шинээр Улаан Өөш, Алгуу Улаан Цав, Нэмэгт, Алтан Уул зэрэг олдворт газруудыг шинээр нээжээ. Мөн Палеогений олдворт Наран Булаг олдворт газрыг нээсэн байна. Дээрх үлэг гүрвэлийн олдворт газруудаас дээд Цэрдийн үеийн аврага биет гадрозавр (нугасан хошуут үлэг гүрвэл), махчин үлэг гүрвэл тарбозавр зэрэг эволюцийн түлхүүр болсон палеонтологийн олдворуудыг цуглуулжээ.