Эрдмийн зөвлөл

Палеонтологи, Геологийн Хүрээлэнгийн 
Эрдмийн Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн


ШУА, Палеонтологи геологийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөл нь 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1. Зөвлөлийн дарга Х.Цогтбаатар (Sc.D) ПГХ-ийн захирал, ЭШТА, дэд профессор
2. Нарийн бичгийн дарга Н.Тунгалаг (Ph.D) ПГХ-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
3. Гишүүн Р.Барсболд (Sc.D) ПГХ-ийн зөвлөх, академич, ЭШТА
4. Гишүүн О.Төмөртогоо (Sc.D) ПГХ-ийн зөвлөх, академич,ЭШТА
5. Гишүүн Д.Доржнамжаа (Sc.D) ПГХ-ийн ЭШТА
6. Гишүүн Ё.Ханд (Ph.D) ПГХ-ийн ЭШТА
7. Гишүүн Я.Ариунчимэг (Sc.D) ПГХ-ийн ЭШТА
8. Гишүүн Н.Ичинноров (Ph.D) ПГХ-ийн ЭШТА
9. Гишүүн Д.Одгэрэл (Ph.D) ПГХ-ийн ЭШТА
10. Гишүүн  Т.Оюунчимэг (Ph.D) ПГХ-ийн ЭШАА
11. Гишүүн  Б.Түмэнбаяр (Ph.D) Файсон ХХК
12. Гишүүн  С.Жаргалан (Ph.D) ШУТИС,профессор
13. Гишүүн Д.Алтанхуяг (Ph.D) АМГТГ-ын Геологи, хайгуулын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч