Магматизм ба геодинамикийн салбар

Магматизм ба геодинамикийн салбар нь: Монгол оронд өргөн тархалттай янз бүрийн насны маагмын чулуулгийн геологи, петрологи-геохими, үнэмлэхүй нас, изотопийн  судалгааг хийж тэдгээрийн геодинамик орчин нөхцлийг тодруулах мөн тэдгээртэй холбоотой хүдэржилтийн судалгааг хийнэ.

Салбарын зорилго: 

Монгол орны хэмжээнд тархсан янз бүрийн насны маагмын чулуулгийн геодинамикийн асуудлыг шийдвэрлэх, металлогений бүсүүдийг ялгах, түүнтэй холбоотой үүсэх хүдэржилтийн байршлын зүй тогтол, геологи, минералоги, геохими ба гарал үүслийн онцлогийг тодруулах зорилготой.

Тус салбар нь 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан 2, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 1, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 4, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан 7, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан 1 байдаг.

Магматизм ба геодинамикийн салбарт дараах судлаачид ажиллаж байна.

1. Д.Одгэрэл Ph.D., эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, салбарын эрхлэгч

2. Н.Тунгалаг, Ph.D., эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 

3. Г.Ээнжин, Ph.D., эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 

4. Ц.Оюунчимэг, Ph.D., эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

5. Ч.Эрдэнэжаргал, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, докторант

6. Б.Ганбат, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, магистр

7. О.Одбаяр, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, магистр

8. Д.Санчир, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистр

9. Ж.Батсүх, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

10. Ч.Нармандах, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, докторант

11. Б.Эрдэнэбаатар, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, бакалавр

12. Ю.Төмөрхүү, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, бакалавр

13. Д.Энхбат, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

14. Б.Энхтөр, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

15. Х.Адьяа, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан