Регионал геологи ба тектоникийн салбар

Регионал геологи, тектоникийн салбар нь

  • Плиттектоникийн онолын үндсэн дээр Монгол орны атриат мужуудын геологи, тектоникийн судалгаа,
  • Регионал стратиграфийн ангилалзүйг боловсруулах, бүсчлэх судалгааг явуулдаг.

Салбарын зорилго:

Геодинамик хөгжлийн загваруудыг боловсруулах, хурдас хуримтлалын сав газруудын литостратиграфийн судалгааг эрчимжүүлж, седиментологийн болон бассейны анализын судалгааны аргазүйг нэвтрүүлэх, маагмын бүрдлүүдийн геологи, петрологийн судалгаа тэдгээрийн геодинамик орчныг тодорхойлох, геологийн зурагзүйн синтез бүтээлүүдийг туурвих зорилготой.

Тус салбар нь 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан 4, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 1, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 3, эрдэм шинжилгээний дадлагжигч ажилтан 5, эрдэм шинжилгээний тжслах ажилтан 2 байдаг.

Регионал геологи, тектоникийн салбарт дараах судлаачид ажиллаж байна.

1. Т.Оюунчимэг, Ph.D., эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, салбарын эрхлэгч 

2. О.Төмөртогоо, академич, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

3. Д.Оролмаа, Ph.D., эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

4. С.Ариунбилэг, Ph.D., эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

5. Ц.Наранцэцэг, Ph.D., эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

6. Д.Отгонбаатар, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, докторант

7. П.Дэлгэрзаяа, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, докторант

8. С.Төрболд, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, магистр

9. Б.Энхдалай, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, магистр

10. А.Баттүшиг, M.Sc., эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан 

11. Д.Шарав, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

12. Г.Алтансүх, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

13. О.Энх-Орших, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, магистрант

14. Д.Бямбаа, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан

15. Д.Алтанцэцэг, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан